Outplacement / karriereomstilling

refresh

I Future People Management bistår vi våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere gjennom
gode, faglig fundamenterte og praktisk orienterte prosesser med å skape resultater. Vi har
kompetansen og erfaringen til å være din samarbeidspartner i en endringsprosess – enten
det dreier seg om omplassering av medarbeidere, coache ledere til å implementere den nye
arbeidsmodellen, sørge for at nyansatte kommer seg effektivt opp i leveringsmodus, eller
lære opp dine medarbeidere til hvordan de kan arbeide mest mulig effektivt.
I takt med de stadig raskere endringene i samfunnet, er det også et økende omstillingsbehov
i både offentlig og privat sektor. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr Future People
Management et bredt spekter av tjenester innen strategi- og virksomhetsutvikling for å bistå
i slike endrings- og omstillingsprosesser.