Konsulentformidling / konsulentutleie

dude

 

Future People Management vil være bindeleddet mellom kunder som har behov for
konsulenttjenester og tilbydere av konsulenttjenester. Gjennom vårt nettverk finner vi riktig
ressurs og kompetanse. Future People Management jobber både med ansettelser til faste
stillinger og er oppdragsformidler av midlertidige engasjement.

Future People Management leverer konsulenter og team som bistår våre samarbeidspartnere i alle prosjektets faser. Vi tilbyr strategiske og operative konsulent- ogrådgivningstjenester. Våre partnere innehar mange års erfaring med å støtte offentlige og private virksomheter.

Gjennom vår kompetanse og erfaring knyttet til oppdrag mot kontrakter, anskaffelser, samferdsel, infrastruktur/utbygging, bygg og anlegg – bidrar vi til at dine prosjekter utføres på en kontrollert og forretningsorientert måte.