Solveig H. Ringdal

solveig

Partner

Tlf: +47 911 48 522

solveig@fpmanagement.no

Solveig H. Ringdal (født 1955) har 18 års erfaring innenfor medisinsktekniskutstyr, hvor hun har hatt diverse roller som både Salgssjef, Markedssjef, Produktsjef og Produktspesialist. Hennes erfaring fra medtek.industrien er fra større Internasjonale bedrifter. Solveig har jobbet både på nasjonalt og nordisk plan.

De siste 11 år har Solveig jobbet som Headhunter, Rekrutterer og med Executive Search.
Hun har opparbeidet seg et betydelig kontaktnett innen Scientific / Life Science og har et «øye» for hva hennes kunder har behov for i de ulike rollene som hun rekrutterer for.

Fokus, treffsikkerhet og kvalitet er hennes styrke.

Tidligere selskaper: Rett Bemanning, Access Professional, Scientific, JKS Norge

Johnson& Johnson ; Ethicon Endo- Surgery, Cordis AB.