Solveig H. Ringdal

solveig

Partner/Headhunter

Tlf: +47 911 48 522

solveig@fpmanagement.no

Solveig H. Ringdal  har 18 års erfaring innenfor medisinskteknisk-utstyr, hvor hun har hatt diverse roller som både Salgssjef, Markedssjef, Produktsjef og Produktspesialist. Hennes erfaring fra medtech.industrien er fra større Internasjonale bedrifter. Solveig har jobbet både på nasjonalt og nordisk plan.

De siste 12 år har Solveig jobbet som Headhunter, Rekrutterer og med Executive Search.
Hun har opparbeidet seg et betydelig kontaktnett innen Scientific / Life Science og har et «øye» for hva hennes kunder har behov for i de ulike rollene som hun rekrutterer for.

Fokus, treffsikkerhet og kvalitet er hennes styrke.

Solveig er sertifisert bruker av Personlighets-testene: MPA og OPTO , Master Management