Salg / sport

trophy2

Future People Management er en samarbeidspartner, med sammensatte team, som utarbeider og gjennomfører salgsprosjekter innenfor utvalgte segmenter.

Future People Management er et selskap som selv, og gjennom sine samarbeidspartnere rådgir og ivaretar idrettsutøvers kommersielle rettigheter, profilering og sponsorforhold. Selskapet vil gjennom sitt engasjement søke å gjøre det rettighetsmessige og økonomiske utbyttet best mulig for sine samarbeidspartnere og deres kunder. Dette gjelder spesielt innenfor fremforhandling og oppfølging av sponsoravtaler for toppidrettsutøvere.

Future People Management skal på vegne av oppdragsgiver fremforhandle og inngå avtaler for å ivareta alle involverte parters interesse.